Podokręg

Składka członkowska Śląskiego ZPN

20/03/2019 21:37

Wszystkie kluby z Podokręgu Żywiec zobowiązane są do opłaty składki
członkowskiej ŚlZPN w kwocie 120zł do dnia 30 kwietnia 2019.

Opłatę proszę kierować na konto nr 92 1020 2313 0000 3902 0596 8435
w tytule wpisując nazwę klubu.