Podokręg

Urząd Miasta Żywiec dla Podokręgu.

11/12/2019 14:40

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Żywcu serdecznie dziękuję Urzędowi Miasta Żywiec za ufundowanie kamery i statywu.