Kolegium sędziów

25/07/2019 21:22

Przydatne informacje

Wyjaśnienia najnowszych zmian w przepisach: https://www.youtube.com/watch?v=3_4fPmNr_BM
25/07/2019 09:23

Rozliczanie rachunków na sezon 2019/20

Prezydium KS Śl. ZPN przesyła w załączeniu Uchwałę nr 48/19/Z Zarządu Śląskiego ZPN w sprawie wypłacania ekwiwalentu sędziom za przeprowadzone zawody, które rozlicza Śl. ZPN. W związku z powyższym, każdy sędzia czynny prowadzący zawody w Podokręgu i Śl. ZPN musi w terminie do 10.08.2019 r. przesłać tradycyjną pocztą wypełniony i podpisany oryginał załącznika oświadczenia podatkowego do siedziby Śl. ZPN. Brak oświadczenia uniemożliwi rozliczenie ekwiwalentu za przeprowadzone zawody. Poniżej druk do wypełnienia. Od sezonu 2019/20 część zawodów będzie rozliczana bez wypisywania delegacji sędziowskich. Dowodem przeprowadzenia zawodów będzie wypełnione sprawozdanie w systemie extranet. Sędzia, który nie będzie wypełniać sprawozdań w systemie extranet nie będzie otrzymywał ekwiwalentu za przeprowadzone zawody. Lista klubów rozliczana na nowych zasadach przez ŚZPN ukaże się w najbliższym czasie.