Kolegium sędziów

Terminy Zebrań Plenarnych

28/08/2019 09:35

2.09.2019 godzina 17.00 Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26

 

7.10.2019 godzina 17.00 Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26

 

12.11.2019 godzina 17.00 (miejsce do ustalenia)

 

23.11.2019 Jubileusz 70-lecia Kolegium Sędziów w Żywcu