Kolegium sędziów

Rozliczanie rachunków na sezon 2019/20

25/07/2019 09:23

Prezydium KS Śl. ZPN przesyła w załączeniu Uchwałę nr 48/19/Z Zarządu Śląskiego ZPN w sprawie wypłacania

ekwiwalentu sędziom za przeprowadzone zawody, które rozlicza Śl. ZPN.

W związku z powyższym, każdy sędzia czynny

prowadzący zawody w Podokręgu i Śl. ZPN musi w terminie do 10.08.2019 r.

przesłać tradycyjną pocztą wypełniony i

podpisany oryginał załącznika oświadczenia podatkowego  do siedziby Śl. ZPN.

Brak oświadczenia uniemożliwi rozliczenie

ekwiwalentu za przeprowadzone zawody.

Poniżej  druk do wypełnienia.

 

Od sezonu 2019/20 część zawodów będzie rozliczana bez wypisywania delegacji sędziowskich. Dowodem przeprowadzenia zawodów będzie wypełnione sprawozdanie w systemie extranet. Sędzia, który nie będzie wypełniać sprawozdań w systemie extranet nie będzie otrzymywał ekwiwalentu za przeprowadzone zawody.

Lista klubów rozliczana na nowych zasadach przez ŚZPN ukaże się w najbliższym czasie.